Home > Institut > novosti : Geokemijski atlas Siska

Geokemijski atlas Siska

Za Novosti
dipl. inž. geol. Jasminka Martinjak

 

Hrvatski geološki institut je u suradnji s gradom Siskom, a u sklopu pan-europskog projekta Geokemijske ekspertne grupe EuroGeoSurveys-a „Urban Geochemistry in Europa (URGE) – Soil, children, health“, proveo geokemijska istraživanja tla u urbanom dijelu Siska i u njegovoj ruralnoj okolici. Jedan od rezultata tih istraživanja je i Geokemijski atlas Siska koji je napisan na hrvatskom i engleskom jeziku. Tlo je uzorkovano u pravilnoj kvadratnoj mreži s gustoćom uzorkovanja od 4 uzorka/km2 u gradu i 1 uzorak/km2 u njegovoj ruralnoj okolici. Uziman je kompozitni uzorak na dubini od 0 do 10 cm. Sveukupno su uzeta 144 uzorka na 65 km2 istraživane površine. Rezultati istraživanja pohranjeni su u GIS bazu podataka iz koje su, nakon statističke obrade, generirane geokemijske karte prostorne raspodjele 44 elemenata. Nakladnici Geokemijskog atlasa Siska su Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac – Sisak, Gradski muzej Sisak – Sisak i Hrvatski geološki institut, Zavod za geologiju – Zagreb.

geokemijski atlas Siska

Geokemijski atlas Siska