Home > Institut > Novosti :Objava za medije: Uspostavljanje istraživačkog područja europskih geoloških službi za pružanje geoloških usluga u Europi (Geo ERA)

Objava za medije: Uspostavljanje istraživačkog područja europskih geoloških službi za pružanje geoloških usluga u Europi (Geo ERA)

 

Za Novosti
Erli Kovačević Galović, dipl.ing.geol.

  

Utrecht, 17. siječnja, 2017.

Geološka služba Nizozemske, TNO

Princetonlaan 6, Utrecht, Nizozemska

 

Više od 40 geoloških službi (Geological Survey Organisations - GSO) iz preko 390 europskih zemalja udružilo je snage kako bi pokrenuli sufinanciranu ERA-NET inicijativu istraživačkog područja europskih geoloških službi za pružanje geoloških usluga u Europi (Geo ERA)˝. Ključni cilj GeoERA-e je integracija znanja i informacija o potpovršinskim resursima svih sudionika, kako bi se podržalo održivo korištenje potpovršine i riješili neki od europskih velikih izazova.

GeoERA program pokrenut je kroz EuroGeoSurveys - organizaciju europskih geoloških službi, u okviru realizacije njene “vizije prema Geološkom servisu za Europu˝, a proširen je na sve geološke službe na europskom kontinentu. Ukupni proračun mu je preko 30,3 milijuna eura, od čega 10 milijuna eura osigurava Europska komisija, a ostatak sudionici GeoERA programa u obliku doprinosa (nenovčanih) za financirane transnacionalne projekte. GeoERA program će pružiti interoperabilne, paneuropske podatkovne i informacijske usluge o rasprostranjenosti geo-energije, podzemne vode i mineralnih sirovina i usklađene metode za njihovu procjenu. Također će razviti zajedničke okvire za procjenu i metodologije za podupiranje europskih nacionalnih i regionalnih tvoraca politika u boljem razumijevanju i upravljanju sustavom voda – energija – mineralne sirovine kako bi se odredili potencijalni utjecaji i rizici od podzemne eksploatacije.

Gospođa Tereza Ponce de Leão, predsjednica Izvršnog odbora EuroGeoSurveys-a, kaže: "GeoERA predstavlja ključni korak prema uspostavljanju zajedničke europske baze znanja i zajedničkom pružanju geoloških usluga za Europu. Geološka baza znanja europskim će dionicima pružit otvoren pristup objektivnim i cjelovitim podacima, informacijama, znanju i stručnosti o potpovršinskim resursima i njihovom održivom korištenju i gospodarenju˝.

Gospođa Yvonne Schavemaker, voditeljica projekta GeoERA, ističe veliki utjecaj koji će GeoERA imati u integraciji i usklađivanju nacionalnih i regionalnih istraživačkih resursa i optimiziranju pan-europske pokrivenosti geoloških znanja, podataka i informacija. "Rezultati GeoERA projekta mogu na europskoj razini poduprijeti donošenje odluka i politika koje se odnose na dostupnost, raspoloživost i održivo korištenje potpovršinskih resursa, što igra važnu ulogu u jednom od europskih društvenih izazova, u kojem one moraju olakšati ekonomski rast i zajedničku dobrobit, a istovremeno održavati zdravo i sigurno životno okruženje za svoje građane.

GeoERA projektom koordinira Geološka služba Nizozemske (TNO), a podržava ga konzorcij od 45 organizacija partnera, nacionalnih i regionalnih geoloških službi, kao voditelja programa i / ili vlasnika, iz više od 30 zemalja. Nacionalne i regionalne geološke službe su glavne institucije odgovorne u europskim zemljama za prikupljanje, upravljanje, tumačenje i dostavu podataka i informacija koje se odnose na potpovršinu kopna i mora, kao i podzemne resurse. Kako je glavni cilj GeoERA-e dostavljanje integriranih informacija na paneuropskoj razini o geo-energiji, podzemnim vodama i mineralnim sirovinama, ovako velika europska pokrivenost konzorcija je imperativ za GeoERA-in uspjeh i stvara kritičnu masu za postizanje rezultata visokog učinka. GeoERA se temelji na dugogodišnjoj suradnji između partnera, a dijelom u okviru svoje krovne organizacije EuroGeoSurveys, kao i u mnogim prethodnim i tekućim europskim i regionalnim projektima u svim područjima kojima se bavi GeoERA.

Slika 1. Gospođa Tereza Ponce de Leão, predsjednica Izvršnog odbora EuroGeoSurveys-a, u uvodnom govoru predstavlja projekt GeoERA.

shema

Slika 2. Gospođa Yvonne Schavemaker (TNO), voditeljica projekta GeoERA, prezentira rokove i financiranje GeoERA-e.

shema

Slika 3. Dvorac „Stat Kaastel“

shema

Slika 4. Večera u restoranu „Stat Kaastel“ sudionika projekta GeoERA

 

Više informacija može se pronaći na: www.geoera.eu | Twitter | LinkedIn

 

Y.A. (Yvonne) Schavemaker MSc Project Manager GeoERA
E yvonne.schavemaker@tno.nl
T +31 (0)88 866 42 62 M +31 (0)65 367 88 86

 

Claudia Delfini
EuroGeoSurveys Communication Manager
claudia.delfini@eurogeosurveys.org
http://www.eurogeosurveys.org

 

Ovaj projekt je dobio financijska sredstva od Horizon 2020 programa Europske unije za istraživanja i inovacije ugovorom o darovnici br. 731166.