Home > Institut > novosti : Hrvatski geološki institut sudjeluje u H2020 projektu Geo-Cradle

Hrvatski geološki institut sudjeluje u H2020 projektu Geo-Cradle

 

 

geocradle 

Geo-Cradle - Coordinating and integRating state-of-the-art Earth Observation Activities in the regions of North Africa, Middle East, and Balkans and Developing Links with GEO related initiatives towards GEOSS

Geo-Cradle okuplja ključne igrače koji predstavljaju regije interesa (Balkan, Sj. Afrika i Srednji istok) i cjeloviti lanac vrijednosti promatranja Zemlje (eng. EO; skraćenica u daljenjem tekstu; Earth Observation) uz glavni cilj uspostavljanja multi-regionalne koordinacijske mreže koja bi trebala:

  1. Pružiti podršku učinkovitoj integraciji postojećih EO kapaciteta (svemirske / zračne / in-situ monitoring mreže, vještine modeliranja i korištenja podataka, te dosadašnje iskustvo projekta),
  2. Osigurati okružje za angažman cjelokupnog ekosustava EO dionika (znanstvenici, pružatelji usluge / podataka, krajnji korisnici, vladine organizacije i donositelji odluka),
  3. Promicati korištenje servisa i podataka EO kao odgovor na regionalne potrebe, koje su relevantne za četiri tematska prioriteta: prilagodba klimatskim promjenama, poboljšane sigurnosti hrane, pristup mineralnim sirovinama i energija.
  4. Doprinijeti poboljšanoj provedbi i sudjelovanju u projektima GEO, GEOSS, i Copernicus

 

prosum partneri

Slika 1. Geo-Cradle ekosistemi

 

U tom smislu, Geo-Cradle je započeo inventarizaciju regionalnih EO kapaciteta i potreba korisnika, kroz ciljane intervjue s ključnim akterima u regiji i kroz diseminaciju namjenskih anketa. Zaključci ovih aktivnosti će ukazati na nedostatake koji će definirati specifične regionalne (G)EO pokazatelje zrelosti i zajedničke prioritetne potrebe.

Nakon toga slijede četiri studije izvedivosti, koje će ukazati kako regionalni prioriteti se mogu rješavati u okviru Geo-Cradle mreži. Paralelno s tim Geo-Cradle će uspostaviti regionalni centar podataka, koji se drži načela GEOSS razmjene podataka i olakšava pristup i diseminaciju regionalnih podataka.

Konačno, projekt će izraditi smjernice za buduću provedbu projekata GEOSS i Copernicus, s krajnjim ciljem da se omogući održivo iskorištavanje regionalne infrastrukture i kapaciteta, kao i informirano odlučivanje.

Projekt Geo-Cradle je podijeljen u sedam radnih paketa(WP1-WP7). Istraživači Hrvatskog geološkog instituta sudjeluju u radnom paketu dva (WP2) Inventory of capicities&Needs; s ciljem prikupljanja podataka o izgrađenosti postojećih EO kapaciteta (svemirske / zračne / in-situ monitoring mreže, vještine modeliranja i korištenja podataka, te dosadašnje iskustvo projekta), te potrebama krajnih korisnika, uz glavni cilj uspostavljanja multi-regionalne koordinacijske mreže (slika 2.).

 

prosum partneri

Slika 2. Geo-Cradle struktura radnih paketa

 

Više informacija na službenoj web stranici http://www.geocradle.eu/

 

Projekt je financiran iz programa Obzor2020 (Horizon 2020) Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT), pod ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava N ° 690133.

 

Projekt je započeo u veljači 2016 god. i trajati će 30 mjeseci do kolovoza 2018 god.. Hrvatski geološki institut sudjeluje kao „treća strana“ u suradnji sa krovnom europskom geološkom organizacijom EGS-om.

Službena web stranica projekta: http://geocradle.eu/

Za više podataka o projektu molim Vas kontaktirajte:

Hrvatski geološki institut – Zavod za mineralne sirovine (sudionici u projektu):
                Dr. sc. Josip Halamić, dipl.ing.geol.; Email: jhalamic@hgi-cgs.hr
                Željko Dedić,dipl.ing.geol.; Email: zdedic@hgi-cgs.hr