Home > Institut > Novosti : Novi razvojno istraživački projekt GDi i HGI: GDi Ensemble FloodSmart

Novi razvojno istraživački projekt GDi i HGI: GDi Ensemble FloodSmart

 

Razvoj IT platforme za upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje štetnih posljedica po okoliš

 

Projekt safEarth

 

INFORMACIJA
Projekt se financira dodjelom bespovratnih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)
Ukupna vrijednost projekta: 9.351.595,57 kn
Odobrena bespovratna sredstva: 4.660.209,82 kn
Potpora za GDi (50% ukupnih troškova): 3.989.187,05 kn
Potpora za HGI (65.82% ukupnih troškova): 671.022,77 kn


Kratki opis projekta

GDi i Hrvatski geološki institut (HGI) su kao Partneri prijavili projektni prijedlog i kandidirali se za sufinanciranje provedbe projekta „Razvoj IT platforme za prevenciju poplava i ublažavanje štetnih posljedica po okoliš – GDi Ensemble FloodSmart“, u okviru instrumenta „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, u kojem je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Upravljačko tijelo odgovorno za upravljanje i provedbu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020., Ministarstvo gospodarstva (MINGO) je Posredničko tijelo razine 1, a Posredničko tijelo razine 2 je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).
Financijska se potpora provodi u okviru OPKK, Prioritetne osi 1. “Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“ Specifičnog cilja 1.b.1. „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ Operacije 1.b.1.1. „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.
Projektom razvoja IT platforme za upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje štetnih posljedica po okoliš pod nazivom GDi Ensemble FloodSmart, GDi d.o.o. želi u svijetu razviti jedinstveni sustav čija će programska rješenja objediniti sve segmente relevantne za donošenje odluka u upravljanju rizicima od poplave.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj je projekta razviti inovativnu IT Platformu GDi Ensemble FloodSmart koja predstavlja inovaciju na globalnoj razini s obzirom na to da odgovara na svakodnevnu potrebu za integriranim sustavima u sektoru održivog okoliša i sigurnosti koji se odnose na predikaciju, prevenciju, detekciju i ublažavanje posljedica koje donosi poplava.

Rezultat

Rezultat projekta će biti GIS aplikacija koja objedinjuje alate za pripremu potrebnih podataka, alate za prostorne analize, alate za konačno oblikovanje i upravljanje rezultatima te Web Portal zaštite od štetnog djelovanja s hijerarhijski organiziranim informacijama o podacima, alarmnim sustavom i prikazom rezultata u vidu web GIS preglednika.
Svi će moduli biti integrirani u jedinstvenu GDi Ensemble FloodSmart platformu spremnu za korištenje u stvarnom okruženju.

Kontakt osoba za više informacija:

Dr.sc. Tihomir Frangen
E-mail: tfrangen@hgi-cgs.hr
Tel: +385 1 6160 812