Home > Institut > novosti : HGI sudjeluje u EMODnet Geology projektu čiji je cilj izrada geoloških karata europskih mora u mjerilu 1: 250.000

HGI sudjeluje u EMODnet Geology projektu čiji je cilj izrada geoloških karata europskih mora u mjerilu 1: 250.000

 

razgovor

 

Hrvatski geološki institut zajedno sa Hrvatskim hidrografskim instituom jedan je od 36 partnera na projektu EMODnet-Geology koji je službeno je počeo 16. listopada 2013. i trajati će do 15. listopada 2016. Cilj projekta je povezivanje geoloških podataka vezanih za podmorje i obalni pojas te njihova distribucija kroz jedinstveni portal. Dostupnost podataka i metapodataka biti će omogućena na temelju jedinstvenog standarda koji je razvijen kroz projekt Geo-Seas i EDMOnet-Geology I (za Sjeverno more i Baltičke zemlje) a u mjerilu 1:250 000.

 

Službeni naziv projekta je EMODnet-geology II: European Marine Observation and Data Network. Lot No 2 – Geological data. Skraćeno EMODnet Geology (http://www.emodnet.eu/content/geology).

 

Finaciranje: Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_en.htm).

 

Pravni okvir za pokretanje projekta na razini EU je tkz. Zelena knjiga: GREEN PAPER: Marine Knowledge 2020 from seabed mapping to ocean forecasting (29.08.2012).

 

shema

Podjela Europskih mora prema Marinskoj strategiji EU.

 

shema

Geološka karta podmorja sjeverne Europe napravljene u sklopu EMODnet-Geology projekta (prva faza) a widljiva na portalu One Geology Europe http://onegeology-europe.brgm.fr/geoportal/viewer.jsp

 

Projekt je dio zajedničkog nastupa 36 partnera iz svih Europskih zemalja sa pristupom morima a vodeći partner je Britanski Natural Environment Research Council – British Geological Survey (Alen Stevenson). Hrvatski partneri su Hrvatski geološki institut i Hrvatski hidrografski institut a s obzirom na kompleksnost projekta uključeni će biti svi zainteresirani za geološku problematiku podmorja i obalnog pojasa (Sveučilišta, INA d.d.). Ukupno dodijeljena sredstva u ovoj fazi projekta za geološke podatke je 4.200.000 eura.
Podaci koji će se prikupiti obuhvaćaju slijedeće geološke informacije o podmorju:
  • Karta sedimenata podmorja
  • Geološka karta kvartarnih naslaga
  • Geološka karta predkvartarnih naslaga
  • Geološke granice i rasjede
  • Brzinu erozije obale i taloženja sedimenata
  • Geološke hazarde (podmorska klizišta, epicentri potresa i magnitude…)
  • Mineralne i energetske sirovine
Geološka karta podmorja europskih mora bit će dio portala OneGeology-Europe a geološku komponentu projekta vodi BGS a partnerstvo uključuje 30 europskih geoloških službi u okviru EuroGeoSurveys-a.
Ujedno kako bi bilo moguće provesti ovu aktivnost na razini Hrvatskog geološkog instituta uspostavljena je programska sastavnica kao dio trajne znanstvenoistraživačke aktivnosti tj. Programa „Geološke karte RH“ pod nazivom Geološke karte podmorja RH kojim će se pokrenuti proces prikupljanja i objedinjavanja geoloških podataka ali i povezivanje svih relevantnih pojedinaca i institucija zainteresiranih za ovu problematiku. Osim sudjelovanja na EMODNET Geology II projektu HGI je sklopi i sporazum sa HHI-em o suradnji u području geološkog kartiranja podmorja 2012.

 

Predstavnik HGI-a kao projektnog partnera:
Dr.sc. Slobodan Miko, dipl.inž. geol.

Predstojnik Zavoda za mineralne sirovine
slobodan.miko@hgi-cgs.hr