Home > Institut > novosti : Održana EMODnet konferencija u Oostendu u Belgiji: Dostupnost podataka o europskim morima

Održana EMODnet konferencija u Oostendu u Belgiji: Dostupnost podataka o europskim morima

 

Za Novosti
Dr.sc. Nikolina Ilijanić

 

razgovor

 

Poznavanje naših mora i oceana je bitno za razvoj plavog gospodarstva i poboljšanje upravljanja morskim okolišem. Stjecanje tog znanja zahtijeva sastavljanje podataka prikupljenih od više stotina tijela – istraživačkih instituta, geoloških instituta, hidrografskih ureda, agencija za okoliš – u koherentnu sliku. U ostvarenju tih ciljeva definirana je integrirana pomorska politika EU-a koja je omogućila tim organizacijama da uspostave europski marinski opservatorij i podatkovnu mrežu EMODnet (European Marine Observation and Data Network). EMODnet je konzorcij organizacija unutar Europe koji okuplja podatke o morima, produkte tih podataka i metapodatke iz raznih izvora, kako bi podaci o morima postali dostupni svima. Rezultat takvog pristupa bit će stvaranje integriranih slojeva podataka za sva europska mora i njihova distribucija putem interneta. Osnovni cilj EMODnet projekta jest omogućavanje javne dostupnosti već postojećih ali fragmentiranih i dosad nedostupnih podataka o morskom okolišu. Podaci će biti dostupnim širokom spektru korisnika, uključujući komercijalne organizacije, javne uprave, znanstvene zajednice i građane. Kroz EMODnet će se povećati učinkovitost svih onih koji trebaju te podatke za planiranje i izgradnju novih off-shore objekata, procjenu rizika od erozije obale i praćenje morskih zaštićenih područja.

 

Ulaskom u drugu EMODnet razvojnu fazu (2013-2016), konzorcij se povećao i EMODnet sada izravno uključuje više od 110 organizacija. Glavni europski događaj o morskome znanju dogodio se od 19. do 23. listopada u Oostendu u Belgiji. Na EMODnet tjednu sudjelovali su predstavnici iz HGI-a i HHI-a, koji sudjeluju kao partneri u konzorciju EMODnet-Geology II. Kako bi se povezali svi partneri uključeni u razne inicijative i kako bi diskutirali kako nastaviti dalje s projektom u narednim godinama, partneri koji grade EMODnet-ove tematske portale su se okupili u isto vrijeme i na istom mjestu, na njihovim redovitim godišnjim sastancima i u seriji zajedničkih aktivnosti prikazali konsolidirani dosadašnji napredak i pripremili se za sljedeću EMODnet fazu razvoja. Iskoristila se jedinstvena prilika te su tematski projektni partneri EMODneta razmatrali specifične ciljeve i izazove koji mogu biti od zajedničkog interesa za više od jedne tematske grupe ili koji bi mogli imati koristi od doprinosa stručnjaka iz više od jednog tematskog polja (hidrografa, geologa, fizičara, kemičara, biologa). Sastancima je prethodila prva EMODnet otvorena konferencija, na kojoj je sudjelovalo preko 350 znanstvenika i inženjera, koji su prikazali nove batimetrijske karte europskog podmorja. Pokazali su kako su sediment, staništa, onečišćenje, morski život i ljudske aktivnosti raspoređeni u europskim morima, te kako uspješnije koristiti postojeće podatke za kartiranje europskih mora. U središtu rasprave bili su plavi rast i plava ekonomija, te se u pozdravnom govoru ukazalo europskom parlamentu na potrebu uspostavljanja održive plave ekonomije. Procjenjuje se da između 3 i 5 % BDP Europe proizlazi od ukupnog morskog sektora, koji zapošljava oko 5,6 milijuna ljudi i generira 495 milijardi eura u europskoj ekonomiji. Stoga je potreban opsežan i kompletan pristup evaluaciji mora, gdje dostupnost podatcima o moru postaje ključno pitanje. Postoji ozbiljan nedostatak podataka vezana za europska mora, a EMODnet je jedan od odgovora na probleme prikupljanja i diseminacije podataka o moru kroz 7 različitih tema. Podaci su dostupni na jednoj platformi (EMODnet portali), te su harmonizirani su i usporedivi. Geološki aspekti podmorja obuhvaćeni su temom EMODnet-Geologija, koja uključuje 36 partnera, od kojih su većina europske nacionalne geološke službe. Tijekom druge faze EMODnet-a, koja završava u listopadu 2016. godine, dokazane su koristi od portala konkretnim programima u morskome prostornom uređenju (Marine Spatial Planning). Voditelj projekta EMODnet-Geologija, Alan Stevenson iz BGS-a, predstavio je jedan takav primjer. Za prvi regionalni plan za trgovinu i morsko područje u Finskoj, sastavljenog od strane Regionalnog vijeća Kymenlaakso za Baltičko more, finski marinski geolozi surađivali su s prostornim planerima kako bi procijenili koji su podaci za okoliš od praktičnog značaja za prostorno uređenje, što je na raspolaganju i što nedostaje. Podaci EMODnet-geološke podloge morskog dna (Geology Seabed Substrate) su jedan od skupova podataka koje je geološka služba Finske (GTK) pružila planerima i tako sudjelovala u planu za npr. "Vrijedna podmorska geološka baština" i "Vrlo važna područja bio-i georaznolikosti". Kao što je ovaj specifičan slučaj pokazao, suradnja je neophodna kako bi znanstveni podaci o morskim područjima bili lakše dostupni i razumljivi prostornim planerima i kako bi se poboljšala interakciju između znanosti i planiranja. Sekcije koje su se odvijale na konferenciji su pružile izvrsnu priliku pokazati širinu rada EMODnet portala i omogućili su sudionicima međusobnu interakciju te s javnosti, kao i povratnu informaciju o budućim prioritetima i ciljevima. Zaključno, plavi rast i radna mjesta trebaju se poticati, a to se mora temeljiti na najboljem dostupnom znanstvenom znanju. Na sastancima EMODnet geološke grupe, diskutiralo se o napretku pojedinih radnih paketa (karta sedimenata podmorja, geološka karta podmorja, dinamika obale, geološki događaji i vjerojatnosti, mineralne sirovine), te su predložena rješenja za zajedničke izazove, kao što su mjerenje kvalitete usluge, sudjelovanje privatnog sektora te praćenje korištenosti u svrhu poboljšanja usluge.

 

Na inicijativu talijanske geološke službe osnovana je EMODnet Adriatic Geology, koja putem memoranduma o suradnji okuplja geološke službe i institute koji se bave geologijom Jadranskog mora. Grupa ima za cilj proširenje suradnje i harmonizaciju podataka vezanih za podmorje Jadranskog mora. Također su predložene projektne teme s kojima bi institucije mogle konkurirati u okviru EU fondova i Programa transnacionalne suradnje (Interreg 2014-2020), a posebno vezano za Jadransko-jonski program - ADRION (Adriatic-Ionian, http://www.finisterrae.it/).

 

Sljedeći radni sastanak partnera projekta EMODnet-geologija održat će se 22.-23. ožujka 2016. godine u Splitu.

 

http://www.emodnet.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=_X_rMDr0p48
Twitter: @EMODnet
Facebook: EMODnet

 

Otvorenje EMODnet radnog tjedna u Oostendu u Belgiji.

 

Voditelj projekta EMODnet-Geologija, Alan Stevenson iz British Geological Surveya (BGS).

 

EMODnet otvorena konferencija tijekom poster sekcije.

 

Sudionici sastanka EMODnet geološke grupe.

 

Zajednički radni sastanak više tematskih grupa EMODnet projekta (geologija, batimetrija i morska staništa).

 

Slobodan Miko i kolega Slobodan Radusinović iz Geološkog zavoda Crne Gore, s ostalim partnerima projekta EMODnet-Geologija na svečanoj večeri.