Home > Zavod za mineralne sirovine > Rudarsko-geološke studije >Dubrovačko-neretvanska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Na temelju geološke građe i litoloških karakteristika stijena koje mogu sadržavati korisnu nakupine mineralne tvari (sirovine) i istraživanja na postojećim eksploatacijskim poljima i bazi podataka o napuštenim kopovima i ležištima te njihovim vrstama i učestalosti, mogu se izdvojiti slijedeće grupe mineralnih sirovina s određenom geološkom potencijalnošću:

Karta mineralnih sirovina Dubrovačko-neretvanske županije

Čvrste mineralne sirovine:
1) Arhitektonsko-građevni kamen
2) Tehničko-građevni kamen (dolomit, vapnenac)
3) Ciglarska glina
4) Karbonatne sirovine za industrijsku preradu
5) Građevni pijesak i šljunak
6) Sirovina za cementnu industriju
7) Peloidi
8) Morska sol
Energetske:
Ugljikovodici

Ukupno je na prostoru Dubrovačko-neretvanske županije zabilježeno 13 vrsta mineralnih sirovina za koje postoji dokumentacija istraživanja ili njihovi mineraloški opisi, a smješteni su na ukupno 73 lokacije. Dio ovih lokacija su napušteni kopovi, a dio lokacije gdje su pojave mineralnih sirovina utvrđene ali nisu nikad eksploatirane.
Mineralne sirovine koje predstavljaju osnovu graditeljstva su: tehničko-građevni kamen te građevni pijesak i šljunak i one su osnovna mineralna sirovina za izgradnju infrastrukturnih, a velikim dijelom i stambenih objekata.
Danas se na području Županije eksploatiraju svega tri vrste čvrstih mineralnih sirovina. Čvrste mineralne sirovine koje se eksploatiraju čine građevinski pijesak, tehničko-građevni kamen i arhitektonsko-građevni kamen, te peloidi i mineralne vode u balneološke svrhe. Prema podacima Ministarstva gospodarstva RH za 2006. godinu, Uprave za rudarstvo, na području Županije aktivno je 10  eksploatacijskih polja TGK i 6 eksploatacijskih polja AGK.

U Županiji postoji 6 eksploatacijskih polja arhitektonsko–građevnog kamena, što predstavlja 5% polja u RH, s udjelom proizvodnje od 16,5% (2005) ukupne proizvodnje arhitektonsko–građevnog kamena u RH. Eksploatacijska polja Dubrovačko-neretvanske županije sudjeluju sa 1,4% u ukupnom prostoru RH koji se nalazi pod eksploatacijskim poljima. Eksploatacijska polja zauzimaju 0,17% kopnenog prostora Dubrovačko-neretvanske županije.
Prema podacima Hrvatske gospodarske komore  u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u sektoru rudarstvo i vađenje ruda ukupno je uposleno manje od 300 (1,4% zaposlenih u Županiji) radnika, te je broj zaposlenih udvostručen 2006. u odnosu na 2000., a ostvarena dobit iznosila je 4 668 000 kuna ili 0,9 % ukupne dobiti. Ukupni prihodi procijenjeni su na 156 210 000 kn.

Proizvodnja tehničko–građevnog kamena 2006. godine iznosila je 311 467 000 t ili 2,3% proizvodnje u RH i varira od 2000. do 2006. godine od 1.2% (2003. g.) do 2.7% (2007. g.) proizvodnje u RH. Istodobno su istražnim radovima potvrđene eksploatacijske rezerve od 21724,38 t. Od 2000. do 2006. povećane su eksploatacijske rezerve u Županiji sa 10837,41 t na 21724,38 t, što je povećanje od 2 puta i predstavlja 5% ukupnih rezervi u RH (Tablica 6.9). Istodobno se u RH proizvodnja tehničko–građevnog kamena povećala 2,2 puta, a rezerve 2 puta.

Najveći geološki potencijal nakon primjene svih ograničenja za eksploataciju mineralnih sirovina ima AGK sa površinom od 323 km2 i TGK sa površinom ograničene geološke potencijalnosti od 182 km2. Potencijal ostalih čvrstih mineralnih sirovina zauzima površinu manju od 40 km2.

 

Prezentacija Studije

 

Istraživači: Lukšić B., Miko S., Dedić Ž., Hasan O.

Kontakt:
Dr.sc. Slobodan Miko
Tel-. 385 1 616 0 745
Fax.385 1 614 4 716