Home > Novosti > Druge konzultacije u Zagrebu u okviru projekta SNAP-SEE

Druge konzultacije u Zagrebu u okviru projekta SNAP-SEE

Za Novosti:
Erli Kovačević Galović, dipl. ing. geologije

 

 

 

U srijedu, 3. srpnja 2014. god. u prostorijama Hrvatske gospodarske komore održan je drugi po redu skup koji su zajednički organizirali Hrvatski geološki institut, Zavod za mineralne sirovine i Hrvatska gospodarska komora, Sektor za industriju. Održane konzultacije s naslovom Izgradnja kapaciteta i uključivanje dionika u proces planiranja kamenih agregata u okviru su međunarodnog projekta „Održivo planiranje kamenih agregata u JI Europi (SNAP-SEE)“. Poziv na aktivno sudjelovanje u radu skupa upućen je ciljanim grupama vezanim uz prostorno planiranje i prostorno uređenje: ministarstvima i tijelima nadležnima za rudarstvo, zaštitu okoliša i prostorno planiranje, predstavnicima regionalnih vlasti, županijskim uredima za gospodarstvo te zavodima za prostorno uređenje. Pozivu se odazvalo 25 sudionika.

 

Sudionici konzultacija

 

Na prvim konzultacijama u sklopu istoga projekta održanima 25. listopada 2013. u dvorani Hrvatske gospodarske komore sudjelovalo je preko 50 sudionika, u jednakoj mjeri predstavnika dionika koji se bave eksploatacijom kamenih agregata i predstavnika javnih ustanova te jedinica lokalne samouprave. Cilj tog skupa bio je informiranje o SNAP-SEE projektu, prikaz pristupa ostvarivanju održivog gospodarenja kamenim agregatima na temelju današnjeg stanja u djelatnosti i problema vezanih uz razvoj gospodarenja mineralnim sirovinama.

Na drugim konzultacijama naglasak je bio na planiranju kamenih agregata na državnoj i regionalnoj razini, dok se diskusija fokusirala na novi Pravilnik o sadržaju i načinu izrade rudarsko-geoloških studija.

G. Zvonimir Jerolimov je u ime domaćina, Hrvatske gospodarske komore, pozdravio sve prisutne, dok je dr.sc. Slobodan Miko, predstojnik Zavoda za mineralne sirovine Hrvatskog geološkog instituta, prezentirao dnevni red te predstavio predavače.

 

Uvodni govor organizatora konzultacija

 

G. Slobodan Radusinović, zamjenik direktora Zavoda za geološka istraživanja, Podgorica, prenio je iskustva koja je stekao s drugim konzultacijama održanima u Crnoj Gori, a koje su bile usmjerene na trenutno stanje u industriji kamenih agregata te novim praksama u istraživanju, upotrebi i recikliranju. Održao je predavanje o životnom ciklusu kamenih agregata i prednostima korištenja tog pristupa kako u ekonomskom, tako i ekološkom smislu.

                                                                 

 

Predavanje „Održivo planiranje agregata u JI Evropi -Životni ciklus agregata“ - Slobodan Radusinović, dipl.ing. geol., Zavod za geološka istraživanja Crne Gore

 

Predavanje o planiranju održive mješovite opskrbe kamenim agregatima te važnosti recikliranja održao je g. Željko Dedić iz Zavoda za mineralne sirovine Hrvatskog geološkog instituta.

 

                                                                 

 

Predavanje „Osiguranje održive mješovite opskrbe agregatima“ – Željko Dedić, dipl.ing. geol., Hrvatski geološki institut, Zavod za mineralne sirovine

 

Kao uvod u diskusiju dr.sc. Slobodan Miko je iznio rezultate rada u okviru Radnog Paketa 5 (aktivnost 5.2). Nakon analize upitnika ("Guidance for aggregates planning questionnaire for country") HGI je pripremio dokument naziva "Smjernice za planiranje kamenih agregata na državnoj/regionalnoj razini". Predstavljajući smjernice ukazao je na najbolje prakse u planiranju kamenih agregata u Europi, a koje bi, uz dodatnu evaluaciju i prilagodbu specifičnim situacijama, trebalo implementirati pri izradi prostornog plana u cilju održivog gospodarenja kamenim agregatima.

 

                                                                 

 

Predavanje „Smjernice za planiranje kamenih agregata na državnoj regionalnoj razini“ – Dr. sc. Slobodan Miko, dipl.ing. geol., Hrvatski geološki institut, Zavod za mineralne sirovine

 

G. Boris Kruk iz Zavoda za mineralne sirovine Hrvatskog geološkog instituta je u funkciji moderatora pokrenuo diskusiju.

 

Moderator diskusije konzultacija – Mr. sc. Boris Kruk, dipl.ing. geol., Hrvatski geološki institut, Zavod za mineralne sirovine

 

U diskusiji se raspravljalo o Pravilniku, načinu izrade i sadržaju rudarsko-geoloških studija u Republici Hrvatskoj, u svrhu poboljšanja kvalitete planiranja i održivog gospodarenja kamenim agregatima na nacionalnoj i regionalnoj razini. Sudionici su razmijenili svoja dosadašnja iskustva vezana za izrade rudarsko-geoloških studija i iznijeli konkretne probleme u svojim županijama. Javne znanstvene ustanove i Uredi za prostorno uređenje županija za koje je Zavod za mineralne sirovine izradio rudarsko-geološke studije zainteresirane su za daljnju suradnju na način pokretanja inicijative prema Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja s ciljem implementiranja zona za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina prilikom izrade budućeg državnog prostornog plana RH prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13).

Organizatori skupa bili su dr.sc. Slobodan Miko, mr.sc. Boris Kruk, Željko Dedić, Erli Kovačević Galović, Ljiljana Kruk i Mirela Žic.

Više informacija o aktivnostima na projektu SNAP-SEE za razdoblje između 01.01.2014.-30.06.2014. možete naći u „SNAP-SEE Newsletter, June 2014„ na poveznici: http://www.snapsee.eu/images/stories/DOCUMENTS/Promotional_material/PRESS/The_SNAP-SEE_Newsletter_June_2014.pdf