Home > Institut > Novosti : CAMARO-D

CAMARO-D - Cooperating towards Advanced MAnagement Routines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin

 

 

Basin Lake

 

Voditeljica projekta: dr.sc. Jasmina Lukač Reberski, dipl.ing.geol.


Projekt CAMARO-D započeo je u siječnju 2017. godine te će tijekom dvije i pol godine razviti sveobuhvatne smjernice strateških politika za primjenu inovativnih međunarodnih „Razvojnih planova korištenja zemljišta“ temeljenih na sljevnom području. Projekt je sufinanciran iz europskog fonda Program transnacionalne suradnje Interreg Dunav 2014-2020.

Geografski smještaj projektni partneri

 

Ciljevi

Intenzivno korištenje zemljišta često rezultira značajnim negativnim utjecajima na resurse podzemne vode kao i na površinske vode (vodotoke i bujične tokove) u vidu pojačanih erozijskih procesa, poplava, kompakcije tla, površinskog otjecanja, unošenja invazivnih biljnih vrsta i zagađenja vode. Održiva zaštita vodnih resursa kao i unaprijeđena prevencija rizika od poplava omogućit će se novim, međunarodnim, primjenjivim smjernicama za sve relevantne dionike i donositelje odluka. Ovime će se potaknuti interdisciplinarna i međunarodna suradnja na području upravljanja vodama, šumarstva, poljoprivrede, prostornog planiranja i zaštite prirode.

Sudionici Kick-off sastanka u Budimpešti

 

Nove mjere funkcionalnog i održivog upravljanja zemljišta testirat će se i dokumentirati u sklopu različitih pilot akcija, uzimajući u obzir klimatske promjene. Inicijalna primjena smjernica provesti će se na odabranim pilot područjima uz aktivni dijalog s dionicima. Odbrano pilot područje koje će se obrađivati u Hrvatskoj je sliv rijeke Kupe.

Kako bi se osigurao široki pristup različitih geografskih, znanstvenih i odlučujućih aspekata, partnerstvo se sastoji od 14 projektnih partnera i 9 pridruženih partnera koji predstavljaju državna tijela, opskrbljivače vode, istraživačke i obrazovne ustanove, poljoprivredne i meteorološke ustanove, okolišne agencije i ustanove za prostorno planiranje koje djeluju na lokalnim, regionalnim i nacionalnim razinama gotovo svih država dunavskog slivnog područja (Austrija, Slovenija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Njemačka, Mađarska, Rumunjska i Srbija). Vodeći partner projekta je Zavod za šumarstvo austrijskog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva, okoliša i upravljanje vodama.

Projekt je započeo sastankom u Budimpešti u ožujku ove godine. Događaj je nagovijestio veliki potencijal za uspješnu međusobnu suradnju i efikasnu implementaciju ideja što će u kombinaciji biti vrlo korisno iskustvo za sve sudionike. Daljnje radionice su u pripremi.

Interaktivni dijalog dionika na Kick-off sastanku u Budimpešti

 

Rezultati projekta CAMARO-D predstavljat će važne ulazne podatke za daljnji razvoj EUSDR (Strategije za Dunavsku regiju) i ostalih relevantnih europskih politika poput Okvirne direktive o vodama i Direktive o poplavama kao i Planova upravljanja dunavskim slivnim područjem. Kako bi se istaknula važnost implementacije međunarodnog „Plana upravljanja korištenjem zemljišta“ na slivnom području, istaknuti predstavnici zemalja partnera potpisat će se Memorandum o razumijevanju na završnoj konferenciji koja će se održati u lipnju 2019. godine u Beču.

Projektni partneri

 

 

English version