Home > Zavod za mineralne sirovine > Bibliografija mineralnih sirovina RH (BMS-RH)

Bibliografija mineralnih sirovina RH (BMS-RH)

Baza podataka sa 3750 referenci koja se odnose na istraživanje mineralnih sirovina u RH. Baza podataka uključuje znanstvene radove, elaborate, izvještaje koji se bave geološkim aspektima istraživanja mineralnih sirovina. Podaci omogućuju pretraživanje po uključujući autore, naziv rada, godinu izrade, lokalitet, institucija koja je izradila elaborat/izvještaj ili časopis u kojem je objavljen rad (volumen), tip mineralne sirovine, županiju u kojoj nalazi mineralna sirovina. Ovo je radna verzija datoteke te ukoliko pretraživanjem utvrdite da se u bazi ne nalaze radovi za koje smatrate da se bave geološkim istraživanjem vezanim za mineralne sirovine a želite da se u nju uvrste, molimo da navedene bibliografske zapise pošaljete na e-mail adresu tajnice zavoda za MS Jarmile Banović (jarmila.banovic@hgi-cgs.hr) kako bi istu uvrstili u BMS-RH.

 

Baza naslova članaka, elaborata i izvještaja vezanih uz geološka istraživanja mineralnih sirovina na području Republike Hrvatske

 

Kontakt:
Jarmila Banović
Tel-. 385 1 616 0 744
Fax.385 1 614 4 716