Home > Institut > novosti

Potpisan sporazum o poslovnoj suradnji između AZO i HGI

Za novosti:

Dr.sc. Miron Kovačić,
urednik web stranice HGI

Krajem srpnja 2011. u prostorijama HGI potpisan je sporazum o poslovnoj suradnji Agencije za zaštitu okoliša (AZO) i Hrvatskog geološkog instituta (HGI).

nove web stranice

Predstavnici AZO (lijevo) i HGI (desno) (foto Vedrana Sučić)

Sporazumom obje su se strane obvezale surađivati u pripremi, obradi i razmjeni podataka u sklopu Informacijskog sustava zaštite okoliša za potrebe praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša RH. Suradnja će se odvijati posebice za tematsko područje Pedosfera i litosfera, koje je i inače predmet istraživanja kojima se HGI bavi. Predviđeno je da se u okviru suradnje na web stranicama HGI-a objavljuju zajednički sadržaji o okolišu te da se web stranica HGI poveže s internetskim portalom ISZO na način i po principima definiranim Uredbom o informacijskom sustavu zaštite okoliša. Sporazum su potpisali ravnatelj HGI prof.dr.sc. Josip Halamić i predstavnik AZO dr. sc. Mario Šiljeg.

nove web stranice

Sporazum potpisuju dr. sc. Mario Šiljeg predstavnik AZO (lijevo) i ravnatelj HGI prof.dr.sc. Josip Halamić (desno) (foto Vedrana Sučić)